ป้ายถนนภายในลูกปัดแก้ว

แก้วทนไฟใช้

scpt0.cc


แก้วทนไฟ u007 เราใช้แก้ว borosilicate สูงและแก้วควอทซ์ซึ่งสามารถทนต่ออุณหภูมิสูง 1000 องศา มันเป็นวัสดุถ่ายเทความร้อนสำหรับเตาผิง มาตรฐาน

แตกกระจกมักจะถูกคัดกรองเพื่อเอาทรายขนาดเล็กหรือชิ้นส่วนที่คมชัดมากของแก้วและส่วนที่เหลือค่อยๆม้วนเพื่อเอาขอบคม


ผลิตภัณฑ์

Document Download

Document Download

pdf

Product Inquiry