ป้ายถนนภายในลูกปัดแก้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูล

เว็บไซต์นี้เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้จากจุดต่างๆของเว็บไซต์ของเราเพื่อจัดการกับการจองและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุ เว็บไซต์นี้เป็นเพียงเจ้าของข้อมูลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์นี้ เราจะไม่ขายแบ่งปันหรือเช่าข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอกเว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายนี้ ข้อมูลที่รวบรวมได้แก่ชื่อที่อยู่ของผู้รับการเรียกเก็บเงินที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลและบัตรเครดิต ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและคุณไม่ควรใช้ข้อมูลนี้กับใคร นโยบายความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยในหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้และคุณยินยอมที่จะใช้ข้อมูลที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่ไม่ละเมิดสิทธิความเป นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้เพิ่มเติมอธิบายข้อมูลการปฏิบัติของเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลโปรโมชั่นของบริษัทอีกครั้งคุณสามารถทําตามคําแนะนําที่มีอยู่ในแต่ละข้อมูลหรือส่งอีเมลถึงบริษัทผลิตภัณฑ์

Document Download

Document Download

pdf

Product Inquiry